O artigo 14 da Declaración Universal de Dereitos Humanos establece que “en caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo, e a gozar del, en calquera país”. Este é un dos tratados aos que están adscritos os países da Unión Europea que se está vulnerando a día de hoxe.
Mais de 10.000 persoas perderon a vida no Mediterraneo tratando de chegar a Europa.

Comparte esta entrada